Άκουσε ζωντανά

Event Type Category: Απογευματινές εκπομπές

Event Type Απογευματινές εκπομπές

Μάϊος

30Μαι17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

30Μαι19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

31Μαι17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

31Μαι19:0120:5919:01 - 20:59 DJ Mix με τον Αργύρη Ναστόπουλο

Ιούνιος

01Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

01Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

02Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

02Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

03Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη

03Ιου19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio

04Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη

04Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

04Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Dj Mix Valentino

05Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

05Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

06Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

06Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

07Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

07Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 DJ Mix με τον Αργύρη Ναστόπουλο

08Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

08Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

09Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

09Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

10Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη

10Ιου19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio

11Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη

11Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

11Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Dj Mix Valentino

12Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

12Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

13Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

13Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

14Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

14Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 DJ Mix με τον Αργύρη Ναστόπουλο

15Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

15Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

16Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

16Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

17Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη

17Ιου19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio

18Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη

18Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

18Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Dj Mix Valentino

19Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

19Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

20Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

20Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

21Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

21Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 DJ Mix με τον Αργύρη Ναστόπουλο

22Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

22Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

23Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

23Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

24Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη

24Ιου19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio

25Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη

25Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

25Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Dj Mix Valentino

26Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

26Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

27Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

27Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

28Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

28Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 DJ Mix με τον Αργύρη Ναστόπουλο

29Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

29Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

30Ιου17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

30Ιου19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

Ιούλιος

01Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη

01Ιουλ19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio

02Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη

02Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

02Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Dj Mix Valentino

03Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

03Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

04Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

04Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

05Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

05Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 DJ Mix με τον Αργύρη Ναστόπουλο

06Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

06Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

07Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

07Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

08Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη

08Ιουλ19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio

09Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη

09Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

09Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Dj Mix Valentino

10Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

10Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

11Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

11Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

12Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

12Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 DJ Mix με τον Αργύρη Ναστόπουλο

13Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

13Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

14Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

14Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

15Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη

15Ιουλ19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio

16Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη

16Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

16Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Dj Mix Valentino

17Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

17Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

18Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

18Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

19Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

19Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 DJ Mix με τον Αργύρη Ναστόπουλο

20Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

20Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

21Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Της Ζαρίφης το πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη & τον Χάρη Χρονόπουλο

21Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

22Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη