Άκουσε ζωντανά

Event Type Category: Απογευματινές εκπομπές

Event Type Απογευματινές εκπομπές

Ιούλιος

25Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

25Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

26Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

26Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

27Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

27Ιουλ19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio NIKOS SOULIOTHS & VALENTINOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

28Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

28Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 DJ MIX MYRADIOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

29Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

29Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

30Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

30Ιουλ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

31Ιουλ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

Αύγουστος

01Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

01Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

02Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

02Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

03Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

03Αυγ19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio NIKOS SOULIOTHS & VALENTINOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

04Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

04Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 DJ MIX MYRADIOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

05Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

05Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

06Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

06Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

07Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

08Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

08Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

09Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

09Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

10Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

10Αυγ19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio NIKOS SOULIOTHS & VALENTINOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

11Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

11Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 DJ MIX MYRADIOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

12Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

12Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

13Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

13Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

14Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

15Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

15Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

16Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

16Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

17Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

17Αυγ19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio NIKOS SOULIOTHS & VALENTINOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

18Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

18Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 DJ MIX MYRADIOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

19Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

19Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

20Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

20Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

21Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

22Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

22Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

23Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

23Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

24Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

24Αυγ19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio NIKOS SOULIOTHS & VALENTINOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

25Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

25Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 DJ MIX MYRADIOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

26Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

26Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

27Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

27Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

28Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

29Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

29Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

30Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

30Αυγ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

31Αυγ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

31Αυγ19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio NIKOS SOULIOTHS & VALENTINOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

Σεπτέμβριος

01Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

01Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 DJ MIX MYRADIOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

02Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

02Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

03Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

03Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

04Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

05Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

05Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

06Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

06Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

07Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

07Σεπ19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio NIKOS SOULIOTHS & VALENTINOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

08Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

08Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 DJ MIX MYRADIOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

09Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

09Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

10Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

10Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

11Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

12Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

12Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

13Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

13Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

14Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

14Σεπ19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio NIKOS SOULIOTHS & VALENTINOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

15Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

15Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 DJ MIX MYRADIOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

16Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

16Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

17Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

17Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

18Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

19Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

19Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

20Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

20Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

21Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

21Σεπ19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio NIKOS SOULIOTHS & VALENTINOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

22Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

22Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 DJ MIX MYRADIOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

23Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

23Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

24Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

24Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

25Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

26Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

26Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Δημήτρη Σαββανή

27Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

27Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

28Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

28Σεπ19:0122:5919:01 - 22:59 Dj Mix myradio NIKOS SOULIOTHS & VALENTINOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

29Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΑΚΗΕκπομπή Φρένο Γκάζι

29Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 DJ MIX MYRADIOΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ MYRADIO 104.6

30Σεπ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams

30Σεπ19:0120:5919:01 - 20:59 Εκπομπή με τον Σπύρο Κάντα

Οκτώβριος

01Οκτ17:0118:5917:01 - 18:59 Εκπομπή Beviralμε την Ilenia Williams